Markisemannen
Copyright © Markisemannen.no


Og de fleste av produktene er basert på egne patenter – tilpasset nordiske krav til kvalitet. Vi produserer og leverer solskjermingsprodukter til alle typer boliger, borettslag, næringsbygg og offentlige bygninger.

En forutsetning for å kunne være leverandør med norskproduserte varer i et tøft nordisk klima, er at det produseres kvalitet til konkurransedyktige priser. Markisemannen/Lunex har måltilpasset og produsert markiser og solskjermingsprodukter i snart 60 år. 

Vi har også etablert eget datterselskap i Sverige og Finland, og har agenter i Danmark og Estland. Eksport av produkter tilsvarer et større volum enn det vi selger i Norge, og totalt kan vi vise til mer enn 400 000 fornøyde kunder i Norden.